התקשרו: 077-5018200
 1. דף הבית
 2. /
 3. שירותי משרד
 4. /
 5. ימי עיון לשכת חשבי שכר

ימי עיון2021  לשכת רואי חשבון מס הכנסה /דיני עבודה/ביטוח לאומי /פנסיוני /הסכמים קיבוצים/החוק להגברת אכיפה 

077-5018200

לחץ פעמיים לעריכת הטקסט


נושאי חלקים מס הכנסה

16:00-17:30

עדכוני תקרות סכומים וחקיקת מס הכנסה -

-השפעת משבר הבריאות על חישובי המס המצטבר

-השפעת מס מצטבר עם התנגשות של שכר בלתי קובע+פירוט שכר משוקלל +מתואם לפטור 


הפסקה

17:45-19:15

-תקרות פטורים על פי סעיף 9 7 א + היוון קצבה

-התחשבנות בסיום יחסי עובד מעביד

-עיקול והלנת שכר משכר של עובד


הפסקה

19:30-20:15

הבדל בין בין ימי חופשה שנתית ברוטו לנטו

-הודעה מוקדמת לעובד בשכר לבין במשכורת+חוק הפרישה +תקנות פרישה זכאות לפרישה +חובת פרישה 

-היטלים וקנסות עבור תאגידים וחברות ויחדים שקיבלו עקב הפרות שביצעו


נושאים חלקים דיני עבודה 

 נושאים יום עיון מס הכנסה   


 • חקיקה 2020-2021 .
 • פסיקה 2020-2021.
 • תיאום מס מערכת שכירים אונליין רשות המיסים .
 • חישוב מס מצטבר משכורת בלי קובעת .
 • תקנות הפנסיה , חוק הפנסיה , תקנות הפנסיה , הפקדות בתקופת הקרונה .
 • הגדרת של סעיף 11 לפקדוה טבלאות אל מול אחוזי המס על פי האוכלסיה .
נושאים יום עיון מס הכנסה 

 • חקיקה 2020-2021 .
 • פסיקה 2020-2021.
 • חישוב מס מצטבר משכורת בלי קובעת .
 • תקנות הפנסיה , חוק הפנסיה , תקנות הפנסיה , הפקדות בתקופת הקרונה .
 • טופס 161 , טופס 161 א  טופס 161 ד .
 • חוק המזומנים אכיפה .
 • הגדרת של סעיף 11 לפקדוה טבלאות אל מול אחוזי המס על פי סוגי האוכלסיה .

   נושאים יום עיון ביטוח לאומי  


 • הטבות מס בשל סכומים ששולמו עבור ילדים לקופת גמל או ביטוח חיים
 • "מחלות מקצוע" בראי המוסד לבטוח לאומי -עידן הקורנה 
 • שינויי ועדכוני חקיקה לשנים 2020-2021
  שינויי ועדכוני פסיקה לשנים 2020-2021
 • דמי ביטוח לאומי בבחירות לכנסת -מקבלי אבטלה ועובדים זמניים 
 • דמי אבטלה לעובד בתקופת הקורנה 
 • דמי אבטלה לעובד בתקופת הקורנה עם פיטורין 

    נושאים יום עיון ביטוח לאומי     • שינויי ועדכוני חקיקה לשנים 2020-2021
 • שינויי ועדכוני פסיקה לשנים 2020-2021
 • דמי אבטלה לסטודנטים עידן קורנה 
 • דמי אבטלה בעלי שליטה בעידן הקרונה ולפני עידן הקרונה 
 • רכיבים חייבים בדמי ביטוח לאומי 
 • סוגיות באוכלוסיות שונות -חברי קיבץ ,בעלי שליטה מעל גיל פרישה ,עובדים זרים ,יולדת בתקופת הכשרה .
 • אבטלה בעידן הקורנה לאזרחי גיל פרישה 
 • זכאות של ילד לחיסכון ארוך טווח  


    נושאים יום עיון ביטוח לאומי    

 • שינויי ועדכוני חקיקה לשנים 2020-2021


 • שינויי ועדכוני פסיקה לשנים 2020-2021
 • דמי אבטלה בעלי שליטה בעידן הקרונה ולפני עידן הקרונה   
 • זכאות של ילד לחיסכון ארוך טווח  
 • דמי לידה ,אמהות מענקי יתום, מענקי חימום ,מענקי לימוד
 • דמי אבטלה בעלי שליטה בעידן הקרונה ולפני עידן הקרונה  

    נושאים יום עיון ביטוח לאומי    

 • שינויי ועדכוני חקיקה לשנים 2020-2021
 • שינויי ועדכוני פסיקה לשנים 2020-2021
 • הפסקת עבודה , דמי פגיעה , תאונת עבודה 
 • זכאות של ילד לחיסכון ארוך טווח  
 • דמי אבטלה בעלי שליטה בעידן הקרונה ולפני עידן הקרונה  
 • דמי אבטלה בעלי שליטה בעידן הקרונה ולפני עידן הקרונה    
 • שאירים , מענק פטירה ,תגמול יולדת נכה קשה .
 • סוגיות באוכלוסיות שונות -חברי קיבץ ,בעלי שליטה מעל גיל פרישה ,עובדים זרים ,יולדת בתקופת הכשרה .

    נושאים יום עיון ביטוח לאומי    


 • שינויי ועדכוני חקיקה לשנים 2020-2021
 • שינויי ועדכוני פסיקה לשנים 2020-2021
 • זכאות של ילד לחיסכון ארוך טווח  
 • דמי אבטלה בעלי שליטה בעידן הקרונה ולפני עידן הקרונה   
 •   סוגיות באוכלוסיות שונות -חברי קיבץ ,בעלי שליטה מעל גיל פרישה ,עובדים זרים ,יולדת בתקופת הכשרה . 
טואול - בניית אתרים