התקשרו: 077-5018200
  1. דף הבית
  2. /
  3. שירותי משרד
  4. /
  5. הערכות שוי

בדיקת נאותות, הידועה גם בשם הליך שקידה נאותה (DUE-DILIGENCE) הינה בדיקה אשר נועדה לאפשר למשקיע להבין את החשיפות והסיכונים העסקיים, החשבונאיים והמשפטיים הקיימים בחברה או בעסק אותו הוא מבקש לרכוש. הבדיקה מספקת מידע גם על  מצבה הפיננסי של החברה וזאת באמצעות איסוף מידע על החברה ניתוח מקצועי של המידע הנ"ל, ולבסוף הסקת מסקנות, על מנת לזהות את מוקדי הסיכון הפוטנציאליים. הייתרון הנוסף של בדיקת נאותות מאפשר למשקיע לתכנן את מבנה העסקה האופטימאלי מבחינתו, לבחון נכוחה את מקורות המימון  לעסקה דיבידנדים חזויים ,וכך להעריך נכון את כדאיות העסקה .

בדיקת נאותות על ידי רואה חשבון מקצועי

בדיקת נאותות הינה עריכת דוחות כספיים המבוצעת על ידי רואה החשבון על פי דרישת הלקוח. תוצאות הבדיקה  אמורות לסייע לרוכש הפוטנציאלי לקבל החלטות מושכלות בנוגע לרכישת הגוף הנבדק. בדיקת נאותות תתבצע על פי רוב על סמך נתוניהם הכספיים של החברות או העסקים. בתום הבדיקה יחליט המזמין (הרוכש הפוטנציאלי) אם לרכוש ולהשקיע בגוף הנבדק.

במהלך בדיקת שקידה נאותה (DUE-DILIGENCE) מקיים רואה החשבון סקירה של כל הדוחות כספיים, ומנסה לדלות נתונים אשר אינם מוצגים באופן נאות במצגים הכלולים של החברה הנבדקת. כמו כן מקיים רואה החשבון שעורך את הבחינה, שיחות ובירורים עם רואה החשבון ועם המבקר של החברה המועמדת להשקעה, ויקבל מהם נתונים. עליו לערוך בירורים ושיחות עם הגורמים הרלוונטיים ולהצליב מידע ממקורות שונים . לפי כל המידע, רואה החשבון ינסה להגיע למסקנה הנכונה ביותר באשר לנאותות המצגים הכלולים של הגוף הנרכש.

מטרתה של בדיקת נאותות היא להגיע למסקנה באשר לנאותות המצגים הכלולים (דוחות כספיים ) של העסק הנבדק .

תוצאת בדיקת נאותות באה לידי ביטוי בזיהוי ממצאים מהותיים בעלי פוטנציאל השפעה גבוה על ערך החברה בעיני מזמין העבודה. למשל, איתור התחייבויות לא רשומות כגון התחייבויות לפנסיה, תשלומי שכר, אופציות לעובדים, זיהוי נכסים בלתי מוחשיים אשר אינם כלולים במאזני החברה, אבחנה בפעולות חוץ מאזניות, למשל בגין ערבויות והתחייבויות לאחריות וטיב השירות, ועוד.

 לכל הסעיפים הנ"ל יכולה להיות השפעה קריטית ומכרעת על החלטת הרוכש או המשקיע בבואו לערוך השקעה בחברה. יתרה מכך – לחלק מהסעיפים יכולה גם להיות השפעה נמשכת על פעילות החברה בעתיד.

טואול - בניית אתרים