התקשרו: 077-5018200
  1. דף הבית
  2. /
  3. שירותי משרד
  4. /
  5. הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות היא הבסיס למבנה הפיננסי של כל עסק. תפקידה הוא רישום ותיעוד פעולות חשבונאיות של העסק בחיי היום יום. על נתוני הנהלת החשבונות יתבססו כל הדוחות הכספיים והניהוליים של העסק, כל הדיווחים לרשויות המס, ייבנו תחזיות עתידיות ועוד. ניהול הנהלת חשבונות תקינה זו חובה סטטוטורית שנקבעה בפקודת מס הכנסה, בחוק החברותחוק העמותות וכו'. כל עסק חייב לנהל את הנהלת חשבונותיו בהתאם לתוספת הרלבנטית של הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה. בהוראות אלו מפורט אילו ספרי הנהלת חשבונות נדרש העסק לנהל בהתאם לסוג והיקף פעילותו.
 
קיימות שתי שיטות עיקריות של הנהלת חשבונות: שיטת הנה"ח חד צידית ושיטת הנה"ח כפולה.

שיטת הנהלת חשבונות חד צידית מתאימה לעסקים קטנים בעלי מחזורים נמוכים כמו עוסקים פטורים, עוסקים מורשים ושותפויות, אך לא חברות. לפי שיטה זו, בספרי העסק נרשמות רק הכנסות והוצאות. אין מעקב אחרי תשלומים ותקבולים בפועל, לא נעשות התאמות בנק ואחרות. הדוח הסופי שהופק מספרים המנוהלים בשיטה חד צידית, הינו דו"ח על הכנסות והוצאות" (מקביל לדו"ח רווח והפסד) אשר מסכם את פעילות העסק בתקופת הדו"ח.
 
שיטת הנהלת חשבונות כפולה מתאימה לעסקים בעלי מחזורי פעילות גדולים יותר, לרבות חברות בע"מ (מכוח חוק החברות). לפיה כל פעולה נרשמת בשתי פקודות יומן כאשר אחת מהם מעידה על ביצוע עיסקת מכירה או רכישה, והשנייה על התשלום/תקבול בעקבות עסקת המכירה או הרכישה שבוצעה. בזכות הרישום הכפול ניתן לבצע התאמות לכרטיסי לקוחות, ספקים, בנקים, חברות כרטיס אשראי וכו'. כך תמיד תוכלו לדעת מי הוא הלקוח שעדיין לא שילם, מה סכום החוב שלו ומאיזה חשבונית מס הוא נובע, או האם סכום הזיכוי שקיבלתם מחברת אשראי בגין חיוביי הלקוחות שלכם, מתאים לסכום שרשום לכם כהכנסה ואמור להתקבל בפועל. ביצוע ההתאמות הוא כלי מאוד חשוב והכרחי לניהול נכון ומדויק של מערכת החשבונאית. 
 
שיטת הנה"ח כפולה מאפשרת להפיק מספר דוחות כספיים כגון מאזן – דו"ח על מצב העסק בנקודת זמן מסוימת, דו"ח רווח והפסד – דו"ח על הכנסות והוצאות של העסק במהלך תקופה מוגדרת, דו"ח תזרים מזומנים ודו"ח על שינויים בהון העצמי (במידה ומדובר בחברה).

מערכת הנה"ח לעמותות וסוגי מלכ"רים אחרים שונה משמעותית משתי השיטות שתוארו לעיל ואמורה להתנהל בהתאם ל"כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים (תקן חשבונאות 5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות)".

במשרדנו מעניקים שירותי הנהלת חשבונות לכל סוגי העוסקים וההתאגדויות ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

שירות הנה"ח ניתן במשרדנו כחלק מחבילת השירות הניתנת ללקוח לפי צרכיו. אך, גם אם אתם צריכים רק את שירותי הנהלת החשבונות ללא שירותים נוספים, נשמח לעמוד לשירותכם ונתמחר את השירות בהתאם לגודל העסק וכמות הניירת. כמו כן, קיימת אצלנו אפשרות לאיסוף ניירת מהלקוח או ביצוע הנה"ח במערכת של הלקוח באופן מקוון.
טואול - בניית אתרים