התקשרו: 077-5018200

חדשות ועדכונים


קיזוז הפסדים

כללי קיזוז ההפסדים לפי פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") עברו מספר תמורות בשנים האחרונות ולכן ראינו לנכון לפרט ולרכז ברשימה זו את כללי קיזוז ההפסדים וכן מספר המלצות בבואנו לתכנן את מדיניות קיזוז ההפסדים ככל שיהיו.  
סעיפים 28 ו- 29 לפקודת מס הכנסה, עוסקים בקיזוזם של הפסדים פירותיים (שמקורם בסעיף 2 לפקודה), כאשר ההבחנה הראשונית הינה לעניין "מקום צמיחתו" של ההפסד. בעוד הפסד שמקורו בישראל "יטופל" במסגרת סעיף 28 לפקודה, הרי הפסד שמקורו מחוץ לישראל ייכנס לתחולתו של סעיף 29 לפקודה. 
הפסדים פירותיים יחול סעיף 28 
על פי סעיף 2 לפקודה תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו הכלל עולמיות בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוץ לישראל. ולהבדיל, על פי הנקבע באותו הסעיף, תושב חוץ יהיה חייב מס על הכנסותיו שהופקו או נצמחו בישראלבלבד. לפיכך ועל פי האמור לעיל יהיה זכאי תושב ישראל לקיזוז הפסדיו על בסיס כלל עולמי (על פי הכללים שיילמדו בהמשך), בעוד תושב החוץ יהיה זכאי לקזז את הפסדיו שמקורם בישראל בלב 
טואול - בניית אתרים